fbpx
Novosti

SVE ŠTO BI TREBALO DA ZNATE O DODELI SUBVENCIJA

U toku su konkursi mnogih opština za dodelu subvencija za unapređenje energetske efikasnosti. Kao meru energetske sanacije, energetski efikasna stolarija BEOHRAM je na spiskovima opština koje su dobile sredstva za subvencije od Ministarstva rudarstva i energetike.

Pravi je trenutak da smanjite račune za grejanje i hlađenje, te da ujedno unapredite kvalitet života. Vreme je da DUPLO umanjite nivo buke i uživate u svom toplom domu tokom hladnih zimskih dana, ne brinući previše o računima i vremenskoj prognozi.

Plati POLA – zameni SVE!

Ovim subvencijama drzava pomaže građanima da zamene staru stolariju potpuno novom, plaćajući pri tom samo 50% ukupne propisane vrednosti sredstava izdvojenih za podsticaj.

Ovo praktično znači da polovinu maksimalno propisanog iznosa plaća korisnik subvencije, a drugu polovinu opština u kojoj stanuje građanin koji podnosi zahtev za subvencije (ukoliko je opština u kojoj stanujetete dobila sredstva za subvencije).

Za svaku od mera energetske sanacije ograničena su maksimalna ukupna sredstva podsticaja, a krajnji korisnik je dužan da obezbedi razliku do punog iznosa ukupne vrednosti pojedinačnog projekta.

Evo, kako da što lakše i brže dobijete subvencije za zamenu stare stolarije.

 

Kolika su maksimalna ukupna sredstva podsticaja?

Maksimalna ukupna sredstva ili maksimalan propisani iznos u ovom trenutku iznosi:

 

ZA STANOVE 120.000 din.

ZA KUĆE 160.000 din.

 

Primer za stan: Predračun stolarije je, recimo, 240.000 din. (klijent nakon potpisivanja ugovora plaća 120.000 din. ponuđaču, a opština 120.000 din. ponuđaču nakon završetka radova i saglasnosti komisije o obavljenom poslu)

Ukoliko je iznos preko 240.000 din. razliku do ukupnog iznosa plaća klijent.

 

*Svaka opština ima pravo da u skladu sa svojim mogućnostima i odlukama iznos sredstava promeni.

Koji PVC profili se mogu koristiti na konkursu?

Prema uslovima konkursa u obzir dolaze samo ponude koje podrazumevaju PVC profile sa koeficijentom prolaza toplote (U) koji je manji ili jednak 1.3 W/mK. Dobra stvar u ovoj priči je ta što kompanija BEOHRAM nudi profil BEOHRAM PRO koji svakako ispunjava propisane preduslove, pa čak i svojim kvalitetom nadamašuje ovaj koeficijent. Kod našeg profila BEOHRAM PRO koeficijent je U 1.2 W/mK!

Ko može ostvariti pravo na subvenciju?

Na konkursu mogu učestvovati lica koja žive u stambenim objektima, kako u kućama tako i u stanovima, ako ispunjavaju sledeće kriterijume:

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • da je objekat legalno izgrađen
 • da se u objektu stanuje tokom cele godine
 • dokaz o vlasništvu stana/kuće ili korisnik objekta sa prijavom boravka na adresi objekta i priloženom pisanom saglasnosti vlasnika

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

 • Popunjen i potpisan prijavni obrazac (PREUZMI)
 • Fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi, za maloletne osobe fotokopija zdravstvene knjižice
 • Fotokopija računa za električnu energiju (potrošnja ne sme biti manja od 30kWh mesečno)
 • Dokaz o vlasništvu – izvod iz nepokretnosti/ugovor o kupoprodaji/ugovor o poklonu/pravosnažno ostavinsko rešenje ili drugi dokument koji nesumnjivo dokazuje da je podnosilac zahteva vlasnik objekta
 • Ukoliko ima više od jednog vlasnika objekta, saglasnost ostalih vlasnika,
 • Ukoliko prijavu podnosi korisnik objekta, neophodna je saglasnost vlasnika
 • Dokaz o legalnosti objekta: upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju ili izvod iz lista nepokretnosti iz koga proizilazi da je objekat upisan u skladu sa propisima o izgradnji
 • BEOHRAM PREDRAČUN za stolariju.

Šta bi trebalo da uradite odmah?

Podnošenje zahteva za subvenciju je jednostavno uz vođenje našeg stručnog tima. Za početak, neophodno je da dobijete ponudu za PVC stolariju koju nameravate da zamenite. Kompanija BEOHRAM je tu da vam pomogne da konkurišete i ostvarite pravo na subvencionisanu zamenu stare stolarije novom.

Sva potrebna dokumentacija se predaje u opštini u kojoj živite, i to uz našu pomoć. Podnošenje prijave u vaše ime je nešto što takođe možemo brzo da učinimo, uz brzo rešavanje svih drugih pitanja.

 

Zašto klijenti biraju BEOHRAM?

 • Firma iz Beograda sa tradicijom od 20 godina
 • Vrhunski sertifikovani proizvodi po povoljnoj ceni
 • Dostupnost za servisiranje i brigu o klijentu
 • Poštovanje rokova i postignutih dogovora
 • Pomoć za ostvarivanje subvencija
 • Garancije i sertifikati

 

Kompanija Beohram je sertifikovana za realizaciju subvencija.

 

Prozori BEOHRAM PRO su energetski efikasni i odgovaraju međunarodno prihvaćenim standardnima.

 

Pozivamo vas da pratite naše stranice na društvenim medijima, kao i naš veb sajt, jer se spisak opština koje su uključene u projekat subvencionisanja uz druge prateće informacije kontinuirano ažurira.

Požuri – PRIJAVI SE!