fbpx
Novosti
NOVOSTI

Inovativnim poslovnim razmišljanjem i izraženom brigom o kupcima, kompanija Beohram je otišla korak dalje i omogućila klijentima besplatne usluge me- renja i stručne savete u njihovom domu po principu kupovine iz fotelje.
Zahvaljući distributivnoj mreži koju čini preko 50 stručnih saradnika na terenu, sa više desetina prodajnih objekata i izložbenih salona, svakodnevno radimo na edukaciji naših sugrađana o značaju održivog razvoja i energet-ske efikasnosti kako bi sprečili nepotrebne gubitke energije i sačuvali životnu sredinu.
Kao društveno odgovorna kom- panija zaključili smo da nam je za širenje misije očuvanja zdrav- lja i bespotrebnog rasipanja ener- gije naših sugrađana neophodna još jedna karika u lancu zaštite klijentovih potreba i poboljšanja standarda kvaliteta na tržištu PVC stolarije, te smo otvorili u Beogradu FABRIKU ZA PROIZVODNJU PROZORA I VRATA.
Fabrika je jedna od najsavremenijih na tržištu, radimo po ne- mačkim licencama sa vrhunskim profilima u potpuno automatizo- vanoj proizvodnji sa najaktuelnijim softverskim rešenjima.
Stolarija koju proizvodimo i ugrađujemo u domove klijenata je večna i POTPUNO BESPLAT-NA!
Sama sebe otplati već u prvoj godini korišćenja!
Jedna od potvrda brzine, kvali-teta i broja prodatih proizvoda je nagrada Beogradski pobednik koju je BEOHRAM dobio u Novembru 2014.godine.
Više od 100.000 zadovoljnih korisnika svakoga dana uživa u komforu naših proizvoda i sa zadovoljstvom nas preporučuje, jer naš moto je Vaše zadovoljstvo!