fbpx
Novosti

KAKO REŠITI MAGLJENJE STAKALA

Pre nego što kažemo nešto o temi koja opterećuje mnoge – a to je pojačana kondenzacija tokom zimskih meseci – hajde da se podsetimo nekih lekcija iz fizike! Jedna od osobina vazduha je da može da prihvati i zadrži izvesnu količinu vlage. Ova osobina vazduha naziva se relativna vlažnost vazduha i izražava se u procentima (%), a meri se hidrometrom. Kada je izmerena relativna vlažnost vazduha 100% to znači da je dostignuta tačka zasićenja, što znači da vazduh u prostoriji nije u stanju da dalje prima vodenu paru.

Zima i magljenje stakala

Tokom zimskih meseci veoma često upućuju nam pitanja u vezi stvaranja kondenzacije na novoj PVC stolariji. Ova pitanja ne retko imaju prizvuk zabrinutosti, jer se postavlja pitanje da li nešto sa novom stolarijom nije u redu kada je magljenje u pitanju. Ove dileme su opravdane i razumljive, naročito ako pre ugradnje nove stolarije nije bilo problema sa kondenzacijom.

Pa, ipak, to nas vodi ka temi ovog teksta. Jer, fizika kaže da je suština ovog problema u potpunosti suprotna! Uvek kada spoljna temperatura padne, kao reakciju imamo činjenicu da se vodena para iz prostorije kondenzuje na unutrašnjoj strani stakla. U zavisnosti od količine vlažnosti ili kvaliteta prozora,  vodena para se pretvara u kapljice, koje se u većoj ili manjoj meri stvaraju na prozorima ili vratima. Ovo samo potvrđuje da su novougrađeni PVC prozori i vrata kvalitetni, jer veoma dobro dihtuju, što za posledicu ima prezasićenje vazduha vlagom i stvaranja kondenzacije. Ali, da pojasnimo ovo još malo.

Temperatura prostorije određuje količinu vodene pare koju vazduh može da prihvati. Shodno tome, što je viša temperatura određene količine vazduha, utoliko više vodene pare vazduh može da primi. Naime, ako se hladan i vlažan vazduh zagreva, tada se vazduh isušuje i raste njegova sposobnost primanja vodene pare. Ovo je jedan od načina da se, pre svega u hladnim mesecima, smanji količina vodene pare u vazduhu. Kada se topao vazduh susretne sa hladnijim površinama on postaje vlažniji i taloži se na hladnijim površinama u formi kondenzata. Provetravajući prostorije, ubacujemo svež i hladan vazduh, i tako onemogućavamo kondenzaciju.

Ugradnjom nove PVC stolarije, usled boljeg dihtovanja povećaće se temperatura unutar prostorije, ali ovo ne mora da znači da će se rešiti problem stvaranja kondenzacije. Jer, kondenzacija može biti povećana u prostorijama gde se kuva, suši veš, ima veće količine cveća ili u njoj boravi veći broj ljudi. Naravno, ova pojava je primetna i ako od ranije postoji problem vlage u zidovima. Osim toga, trebalo bi voditi računa i da se prilikom renoviranja prostorija (krečenje ili farbanje), one dobro osuše i provetre.

Nekoliko saveta za kako sprečiti magljenje:

Provetravajte prostorije ispravno

Pravilno provetravamo prostorije kada otvorimo sve prozore i sva vrata na otprilike 4 do 5 minuta. Na ovaj način obezbedićemo najbolje moguće mešanje svežeg vazduha sa onim koji se već nalazi u prostoriji. Veoma je važno da provetravanje ne traje ni predugo kako se zidovi ne bi ohladili. Na taj način dajemo vazduhu u prostoriji mogućnost da primi dodatnu vlagu pre tačke zasićenja. U tom smislu, nije poželjno držati prozor otvoren na kip sve vreme, jer na taj način nećemo obezbediti neophodan efekat o kojem smo pisali.

Provetravanje pomoću uređaja

Sa razvojem tehnologija došlo je do upotrebe mehaničkih uređaja za provetravanje prostorija koji smanjuju količinu vlažnosti vazduha. Međutim, ova rešenja, iako možda nekome praktičnija, svakako su skuplje ili manje ekonomično rešenje.

Ugradite stvarno kvalitetnu PVC stolariju

Kompanija BEOHRAM koristi samo najkvalitetnije PVC profile renomiranih proizvođača, jer su se potvrdili kao činilac koji će na najbolji način čuvati vaše prostorije toplim i energetski efikasnim. Poštujući pravila pravilnog provetravanja prostorija, nova PVC stolarija rešiće vaše probleme kondenazacije i učiniti vaš život mnogo kvalitetnijim i bezbrižnijim. Zato, birajte najbolje, birajte BEOHRAM.